حقوق جزا

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر افشین موسوی

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر افشین موسوی منطبق با قانون جدید از لینک زیر استفاده نمایید. جزوه: جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ جرایم علیه اشخاص ( بر اساس کتاب دکتر میر محمد صادقی ) حجم :   ۴۹۲ KB ...

ادامه مطلب »

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر سارا آقایی مطابق با قانون جدید

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر سارا آقایی مطالبق با قانون جدید از لینک زیر استفاده نمایید. جزوه: حقوق جزای اختصاصی ۱ ( مطابق با قانون جدید )  دکتر سارا آقایی حجم :  ۴.۸۲ MB تعداد صفحات: ۱۷۶ تگ : ...

ادامه مطلب »

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۲ مطابق با قانون جدید

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۲ دکتر سارا آقایی مطالبق با قانون جدید از لینک زیر استفاده نمایید. جزوه: حقوق جزای اختصاصی ۲ ( مطابق با قانون جدید )  دکتر سارا آقایی حجم :  ۳.۳۰ MB تعداد صفحات: ۱۲۱ تگ : ...

ادامه مطلب »

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر ساکی

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱ دکتر ساکی مطالبق با قانون جدید از لینک زیر استفاده نمایید. جزوه: حقوق جزای اختصاصی ۱ ( مطابق با قانون جدید ) دکتر ساکی حجم :  ۴.۲۷ MB تعداد صفحات: ۱۰۶ تگ : صوت حق ...

ادامه مطلب »

دانلود جزوات دو مبحث کاربردی حقوق جزای اختصاصی ، دیات و تشدید مجازات ها

برای دانلود جزوات دو مبحث کاربردی حقوق جزای اختصاصی ، دیات و تشدید مجازات ها از لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ادامه مطلب »

دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی ۳ دانشگاه پیام نور ورامین

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی 3 دانشگاه پیام نور ورامین مشتمل بر 47 صفحه از لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ادامه مطلب »

دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی ۲ دکتر میرمحمد صادقی

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر میرمحمد صادقی ( کنکوری ) مشتمل بر 34 صفحه از لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ادامه مطلب »

دانلود جزوه کنکوری حقوق جزا اختصاصی ۱ مبحث اشخاص

برای دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 مبحث اشخاص کنکوری ( خلاصه + نموداری ) مشتمل بر 9 صفحه از لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ادامه مطلب »