بررسی مبنا حقوقی رسم شیربها

آیا شیربها در قانون وجود دارد؟رسم پرداخت شیربها در عقد ازدواج در میان تعداد کمی از خانواده‌های ایرانی رواج دارد. این موضوع در حالی است که قانون در خصوص شیربها ساکت است و مقرره‌ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما باید به عمومات، قصد طرفین و …

طلاق توافقی در حقوق ایران

شاید این جمله را زیاد شنیده باشیم: «مهرم حلال، جانم آزاد!» این جمله اگرچه در ظاهر در فیلم‌ها و سریال‌ها گفته می‌شود اما در عالم حقوقی، ناظر به یکی از انواع طلاق است. این احتمال وجود دارد که سرنوشت يک زندگي مشترک به نقطه‌ای برسد که زن چنان از زندگي …