خانه / مقالات / حقوق جزا و جرمشناسی

حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری

دکتر محمد آشوری کلیات : از دیدگاه حقوق کیفری نه فقط در چارچوب حقوق جزای کلاسیک بلکه تا چند دهه پیش نیز زیان دیده از جرم نقش چندانی در طرح تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری بویژه در ...

ادامه مطلب »

مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

دکتر حسین آقائی نیا چکیده : قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات ...

ادامه مطلب »

مقاله قیمومت کیفری ” تبعید ” در فرانسه TUTELLE PENALE

تاج زمان دانش بانیان مکتب تحققی معتقد بودند که بزهکاران بعادت را به آسانی نمی توان اصلاح و تربیت نموده برای زندگی عادی اجتماعی اماده کردن آنان بعلت تکرار جرم حالت خطرناک داشته مخل نظم و آرامش و امنیت در ...

ادامه مطلب »

مقاله موقعیت آسیبهای مغز در رفتار مجرمانه

دکتر رضا نوربها مقدمه شخصیت مجرم در جامعه تحول پیدا می کند, شکل می گیرد و در قالبهای گوناگون ارائه می شود. وجود پزهکاران حرفه ای و تکرار کنندگان جرم نمونه هائی از این تحول است که در صورت لزوم ...

ادامه مطلب »

مقاله مجازات – دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم

سعید رجحان خلاصه مقاله : مسئله مجازات مجرم وشناخت و بررسی نقش آن در اصلاح افراد و محیط جامعه برای پرورش ورشد شخصیت افراد جامعه ، از مسائل بسیار مهمی است که از دیرباز، ذهن کارشناسان حقوق جزا را به ...

ادامه مطلب »

مقاله بررسی و تحلیل فقهی وحقوقی قاعده (تدرء الحدود بالشبهات)

محمد بهرامی مقدمه : نوشتاری که در پیش روی داریم به راهنمایی استاد بزرگوار حضرت آیت الله مرعشی دام ظله العالی به رشته تحریردر آمده است . از آنجا که موضوع این تحقق، بررسی و تحلیل فقهی وحقوقی قاعده تدرء ...

ادامه مطلب »

مقاله بحثی پیرامون عنصر روانی جرم قتل در ادیان الهی و ایران باستان

نبی خداکرمی مقدمه پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد روشنگر این است کهآیا آنگونه که برخی از محققین ادعا کرده اند تقسیم بندی قتل عمد و قتل غیر عمد در قرن پنزدهم میلادی بوجود آمد و ...

ادامه مطلب »

مقاله امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی

فیروز محمودی چانکی مقدمه : نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است ...

ادامه مطلب »