خانه / مقالات / حقوق پزشکی

حقوق پزشکی

مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود ...

ادامه مطلب »

مقاله حمایت از حقوق حمل در حقوق ایران و آمریکا

دکتر حسینقلی حسینی نژاد مقدّمه انسان در رحم را به استعاره زندگی آینده و در لغت ، جنین یا حمل می نامند . از نظر تاریخی در بسیاری از کشورها قوانین بشری به آسانی به شناسایی حقوق جنین نرسیده اند ...

ادامه مطلب »