منابع آموزشی

منابع آزمون مشاوران حقوقی

منابع: مدنی: قانون مدنی در نظم حقوقی کاتوزیان و مختصر حقوق مدنی انتشارات چتر دانش و مجموعه تست حقوق مدنی دکتر شهبازی آیین دادرسی مدنی: قانون یار آیین دادرسی مدنی و مجموعه آیین دادرسی مدنی تالیف نادر صحرایی و مجموعه ...

ادامه مطلب »

منابع کامل آزمون تصدی منصب قضا

مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:   داوطلبان دانشگاهی   حقوق اساسی (ضریب ۱)، حقوق مدنی (ضریب۳)، حقوق تجارت (ضریب ۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۳)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۲)، حقوق ...

ادامه مطلب »

منابع آزمون کارآموزی وکالت

در آزمون کارآموزی وکالت شش عنوان درسی از داوطلبان امتحان به عمل می آید که هر یک دارای منبع خاصی برای مطالعه می باشد. این عناوین ، منابع هر یک و ضرایب آنها به شرح زیر است : ١ـ حقوق ...

ادامه مطلب »

منابع آزمون کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرمشناسی ۹۳

عنوان درس ضریب متون حقوقی متون فقه جزای عمومی جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری ۱ ۱ ۲ ۲ ۲     منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی     الف ـ حقوق جزای عمومی   ...

ادامه مطلب »