خانه / قوانین / قوانین ( مجلس شورای اسلامی )

قوانین ( مجلس شورای اسلامی )

قانون پیشگیری از وقوع جرم

قانون پیشگیری از وقوع جرم ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده ...

ادامه مطلب »

قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند. *ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ...

ادامه مطلب »

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران   فصل اول – تعاریف و اصطلاحات   ماده ۱. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند: شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است ...

ادامه مطلب »

قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹

قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ‌فصل اول : شرایط استرداد ‌ماده ۱ در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد ...

ادامه مطلب »

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین ...

ادامه مطلب »

قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷

قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید فصل اول – کلیات ماده ۱– اهداف: الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب ...

ادامه مطلب »

قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱

ماده ۱ ـ  به نیرو ی مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و ...

ادامه مطلب »

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ‌فصل اول – قواعد عمومی ‌مبحث اول – مقدمات اجرا ‌ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن ...

ادامه مطلب »