نظریه مشورتی

اصل نهم قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع کرده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در …

نظریه مشورتی

احتراما پرونده‌ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در دادگاهی در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است، ۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حایز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده‌اند، در محضر دادگاه مراسم قسامه اجرا کرده‌اند و پس از آن دو نفر …

نظریه مشورتی

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج در جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارایه‌شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم …

نظریه مشورتی

با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی …

نظریه مشورتی

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دایمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ کرده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود. حال بعد از چندین سال پدر …

نظریه مشورتی

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی، به صدور رأی بر برائت متهم مبادرت می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت …

نظریه مشورتی

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟ …

نظریه مشورتی

چنانچه زوج فوت کند و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی رعایت ۱۰ سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ …

نظریه مشورتی

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با‌‌ همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت …

نظریه مشورتی

پدری با فرزندش در بانک حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‏مدت با داشتن حق برداشت متفقاً و منفرداً باز کرده‏اند. بعد از مدتی پدر فوت کرده و فرزند با استفاده از حق برداشت موجودی حساب را دریافت کرده است. آیا شکایت سایر ورثه برای استرداد سهم‏الارث خود قابل استماع است؟ اگر …