کارتون| کروس و بقیه

کارتون| کروس و بقیه

تونی کروس وقتی دومنک سنگربان والنسیا را بیرون از دروازه دید، توپ را مستقیم از روی نقطه‌کرنر وارد دروازه کرد. این تفاوت هافبک باهوشی مثل کروس با بقیه بود. عمر مومنی این گل کروس در سوپرجام اسپانیا را سوژه جدیدترین کاریکاتورش کرد.

منبع خبر : khabarvarzeshi.com