نمونه برگ شکواییه به دادگاه عمومی و انقلاب

برای دانلود نمونه برگ شکواییه به دادگاه عمومی و انقلاب ابتدا بر روی فرم بالا کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید .

شیوه طرح شکواییه مزاحمت تلفنی

در بخش موضوع  می نویسید: مزاحمت تلفنی در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب ……………. مالک خط تلفن به شماره ……………… می‌باشم. مشتکی‌عنه ……………. از طریق شماره‌های ……………. برای بنده ایجاد مزاحمت تلفنی کرده است. ذکر این نکته لازم است …