طلاق توافقی در حقوق ایران

شاید این جمله را زیاد شنیده باشیم: «مهرم حلال، جانم آزاد!» این جمله اگرچه در ظاهر در فیلم‌ها و سریال‌ها گفته می‌شود اما در عالم حقوقی، ناظر به یکی از انواع طلاق است. این احتمال وجود دارد که سرنوشت يک زندگي مشترک به نقطه‌ای برسد که زن چنان از زندگي …