مجازات چک برگشتی با توجه به قانون جدید

سلام. در قانون جدید چک، چک برگشتی چه وضعیتی دارد و چه شرایطی برای دارنده و صادرکننده چک برگشتی ایجاد میشود؟   پاسخ : اصلاحیه جدید قانون چک حاوی تغییراتی نسبت به گذشته است. از جمله این اصلاحات می توان به ماده ۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور گواهینامه …

بررسی جرم آسیب به محیط زیست در قانون

دين اسلام پيش از ساير مكاتب و اديان به مقوله محيط زيست و توسعه آن توجه داشته و آن را شا‌ه‌كليدي در راه توسعه جوامع بشري محسوب كرده و از اين رو انسان‌ها را به حفظ و حراست از اين موهبت الهي ترغيب ساخته و حتي در پاره‌اي از موارد …

در اصلاحیه جدید قانون چک مجازات صادرکننده چک بی‌محل چیست؟

سلام در اصلاحیه جدید قانون چک مجازات صادرکننده چک بی‌محل چیست؟ پاسخ : مطابق ماده ۵ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ قانون صدور چک،  بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس …

بررسی جرم جاسوسی رایانه ای در قوانین

جاسوس در نگاه کلی، فردی است که به طور مخفی یا با مشخصات جعلی، به منطقه طرف مقابل نفوذ کرده و سعی در کسب اطلاعات امنیتی برای نیروهای خود دارد. اما منظور از جاسوسی رایانه‌ای چیست؟جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی سنتی ناظر به کسب اسرار حرفه‌ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و …

جعل اسناد دولتی و مجازات آن

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، پرونده‌هایی است که …

اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌

هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۹۲ (مواد ۶۴ الی ۷۹) یک تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار است اما این مجازات‌ها با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد …