خانه » آشیو برچسب ها:کنوانسیون

آشیو برچسب ها:کنوانسیون

مقاله لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

دکتر محمد رضا مجتهدی چکیده : در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین « قراردادهای بین المللی » و «معاهدات بین المللی » غالباً تفریقی نمی شود. عده ای از حقوق دانان و اندیشمندان با یک سان تلقی نمودند .معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تالیفات خود هر یک از عناوین مزبور ...

ادامه مطلب »

مقاله کنوانسیونهای ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد چک

اشاره در دوران باستان و قرون وسطی، چک یا سندی مشابه آن متداول نبوده است. در قرن شانزدهم، با توسعه بانکهای سپرده پذیر، رسیدهائی رواج پیدا کرد که بانکهای مذکور به مشتریان خود میدادند و آنان نیز رسیدها را در اختیار طلبکاران خود میگذاشتند. این رسیدها که به چکهای رسید مشهور بود توسط بانکداران ایتالیائی متداول گردید و برای اولین ...

ادامه مطلب »

مقاله تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

دکتر جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان چکیده : با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال ۱۳۷۲، بعضی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند . به اعتقاد این دولتها قانون مزبور در پاره ای موارد ، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم وشرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه از ...

ادامه مطلب »
آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس