آمریکا و داعش همرزمانی در یک جبهه

آمریکا و داعش همرزمانی در یک جبهه
وزارت امور خارجه کشورمان، به نقش آمریکا در رشد تروریسم در منطقه اشاره و آمریکا و داعش را همرزمانی در یک جبهه توصیف کرد.
منبع خبر : iribnews.ir