تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت

تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایش نفت


تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت

تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت

تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت - صاحبخبر

تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت - صاحبخبر
تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکت های پالایش نفت

سه راه حل دولت برای پرداخت مطالبات پالایشگاه ها - خبرگزاری مهر

سه راه حل دولت برای پرداخت مطالبات پالایشگاه ها - خبرگزاری مهر
تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت

صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ...

آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ...
تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت. با رای مجلس شرکتهای پالایش نفت نسبت به فروش فرآوردههای اصلی خود مجاز شدند که شرط اجرای این ...

قوانین و مقررات - انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت

قوانین و مقررات - انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت
تعیین نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت - صاحبخبر

آيين نامه اجرايي بند هاي (الف) و (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال ...

آيين نامه اجرايي بند هاي (الف) و (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال ...
sahebkhabar.ir › news › تعیین-نحوه-پرداخت-مطالبات...

صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
با رای مجلس شرکتهای پالایش نفت نسبت به فروش فرآوردههای اصلی خود مجاز شدند که شرط اجرای این مصوبه تایید هیئت وزیران خواهد بود.

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح
سه راه حل دولت برای پرداخت مطالبات پالایشگاه ها - خبرگزاری مهر
منبع خبر : iribnews.ir