تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی

تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی
مدیرعامل شرکت رویاسازان نوین کارآفرین درباره مراحل ساخت انیمیشن سفرهای سعدی گفت : این انیمیشن درباره سفرهای سعدی ، در دوران کرونا و با مفهموم امروزی تولید شد.

تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی - خبرگزاری صدا و سیما

تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی - خبرگزاری صدا و سیما

تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی - جستجوگر هوشمند خبری

تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی - جستجوگر هوشمند خبری
تولید انیمیشن سفرهای سعدی با مفهوم امروزی - خبرگزاری صدا و سیما

پویانمایی
منبع خبر : iribnews.ir