ثبت نام ۴۰ هزار و ۱۹۸ نفر داوطلب مجلس در تهران

ثبت نام ۴۰ هزار و ۱۹۸ نفر داوطلب مجلس در تهران
منبع خبر : iribnews.ir