در نیمه اول امسال، آمار مهاجرت پزشکان از ۶ هزار نفر عبور کرد

در نیمه اول امسال، آمار مهاجرت پزشکان از ۶ هزار نفر عبور کرد
منبع خبر : iribnews.ir