شورای عالی تجار و بازرگانان ایران و عربستان تشکیل می‌شود

شورای عالی تجار و بازرگانان ایران و عربستان تشکیل می‌شود
منبع خبر : iribnews.ir