مسیر پیش روی فناوری در سال ۲۰۲۱

مسیر پیش روی فناوری در سال ۲۰۲۱
روند‌های راهبردی برتر فناوری برای سال ۲۰۲۱ گرایش‌هایی را نشان می‌دهد که ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده، فرصت‌ها و تحول‌های مهمی را ایجاد خواهند کرد.
منبع خبر : iribnews.ir