نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا می‌شود

نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا می‌شود
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره اهدای نشان جهانی فردوسی گفت: در همایش علمی فردوسی که امسال در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود، نشان فردوسی به محققان و پژوهشگرانی که آثارشان بررسی شده است، تعلق می‌گیرد.

نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا میشود - صاحبخبر

نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا میشود - صاحبخبر

نشان فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان اعطا می شود - شبستان

نشان فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان اعطا می شود - شبستان
نشان فردوسی به شاهنامه پژوهان برتر اهدا میشود

نشان ملی و بین المللی فردوسی اعطا می شود - باشگاه خبرنگاران

نشان ملی و بین المللی فردوسی اعطا می شود - باشگاه خبرنگاران
نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا میشود

شاهنامه مبین هویت ملی و اصالت ایرانی است/ اهدای نشان فردوسی به شاهنامه

شاهنامه مبین هویت ملی و اصالت ایرانی است/ اهدای نشان فردوسی به شاهنامه
نشان فردوسی به شاهنامه پژوهشان برتر اهدا میشود - صاحبخبر

نشان فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان اعطا می شود

نشان فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان اعطا می شود
sahebkhabar.ir › news › نشان-فردوسی-به-شاهنامه-پژو...

جزییات برنامه پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اعلام شد/ از اهدای نشان

جزییات برنامه پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اعلام شد/ از اهدای نشان
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درباره اهدای نشان جهانی فردوسی گفت: در همایش علمی فردوسی که امسال در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود، نشان ...

اهدای جایزای جهانی و ملی به فردوسی پژوهان ایرانی و خارجی - ایرنا

اهدای جایزای جهانی و ملی به فردوسی پژوهان ایرانی و خارجی - ایرنا
نشان فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان اعطا می شود - شبستان

ویژهبرنامههای بزرگداشت فردوسی در نمایشگاه کتاب برگزار میَشود

ویژهبرنامههای بزرگداشت فردوسی در نمایشگاه کتاب برگزار میَشود
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران از اعطای نشان فردوسی خبر داد و گفت: نشان بین المللی فردوسی از سال آینده به فردوسی پژوهان و شاهنامه ...

بایگانیهای بزرگداشت فردوسی | باشگاه شاهنامه پژوهان

بایگانیهای بزرگداشت فردوسی | باشگاه شاهنامه پژوهان
نشان ملی و بین المللی فردوسی اعطا می شود - باشگاه خبرنگاران
منبع خبر : iribnews.ir