کشف چندین سند محرمانه در منزل مسکونی «مایک پنس»

کشف چندین سند محرمانه در منزل مسکونی «مایک پنس»
رسانه های آمریکایی امروز از کشف چندین سند محرمانه در منزل مسکونی «مایک پنس» معاون «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا خبر می دهند.

کشف چندین سند محرمانه در منزل مسکونی
منبع خبر : mehrnews.com