گزارش شبکه القدس از بمباران شدید منطقه الیرموک غزه

گزارش شبکه القدس از بمباران شدید منطقه الیرموک غزه
منبع خبر : iribnews.ir