۷۰ درصد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بومی سازی شده است

۷۰ درصد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بومی سازی شده است
معاون آموزشی وزارت بهداشت:پاسخگوترین آموزش، آموزش علوم پزشکی است که به نیاز‌های مردم پاسخ می‌دهد؛ در نتیجه سیاست‌های آموزشی باید بر اساس نیاز‌های جامعه شکل گیرند.

بومی شدن بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی

بومی شدن بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی کشور، بومی است

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی کشور، بومی است
۷۰ درصد تکنولوژی های نوین آموزشی بومی سازی شده است

المپیاد؛ بستر حل مشکلات کشور / بومی سازی ۷۰ درصد از تکنولوژیهای ...

المپیاد؛ بستر حل مشکلات کشور / بومی سازی ۷۰ درصد از تکنولوژیهای ...
بومی شدن بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژی های جدید آموزشی بومی شده است - ایران ...

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژی های جدید آموزشی بومی شده است - ایران ...
www.yjc.ir › علمی پزشکی › بهداشت و درمان

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی بومی شده است - خبرگزاری ...

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی بومی شده است - خبرگزاری ...
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در زمینه تکنولوژیهای جدید آموزشی، پیشرفتهای قابل توجهی در کشور کسب شده و بیش از ۷۰ درصد از این تکنولوژیها ...

بیش از 70 درصد تکنولوژی های جدید آموزشی کشور، بومی است - فارس

بیش از 70 درصد تکنولوژی های جدید آموزشی کشور، بومی است - فارس
بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی کشور، بومی است

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی کشور، بومی است

بیش از ۷۰ درصد تکنولوژیهای جدید آموزشی کشور، بومی است
www.farsnews.ir › استانها › فارس

حمایت جامع وزارت بهداشت از طرح های نوآورانه آموزشی/ 70 درصد تکنولوژی ...

حمایت جامع وزارت بهداشت از طرح های نوآورانه آموزشی/ 70 درصد تکنولوژی ...
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کشورعزیزمان ایران در زمینه تکنولوژیهای جدید آموزشی، پیشرفتهای قابل توجهی کسب کرده و بیش از ۷۰ درصد از این ...

المپیاد؛ بستر حل مشکلات کشور / بومی سازی 70 درصد از تکنولوژی ...

المپیاد؛ بستر حل مشکلات کشور / بومی سازی 70 درصد از تکنولوژی ...
سازی
منبع خبر : iribnews.ir