اطلاعیه دادستانی تهران درباره محکومان هادی رضوی و حسین فریدون

اطلاعیه دادستانی تهران درباره محکومان هادی رضوی و حسین فریدون
دادستانی تهران درباره محکومان هادی رضوی و حسین فریدون اطلاعیه‌ای صادر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir