تخصیص۲۰ میلیون دلار برای توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج

تخصیص۲۰ میلیون دلار برای توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج
۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اولیه برای طرح توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج اختصاص داده شد.

تخصیص۲۰ میلیون دلار برای توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج

تخصیص۲۰ میلیون دلار برای توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج

۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری اولیه برای طرح گردشگری صلواتآباد سنندج

۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری اولیه برای طرح گردشگری صلواتآباد سنندج
تخصیص۲۰ میلیون دلار برای توسعه گردشگری صلوات آباد سنندج

وعده سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری برای طرح گردشگری صلوات آباد سنندج

وعده سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری برای طرح گردشگری صلوات آباد سنندج
kurdistan.iribnews.ir › کردستان › اجتماعی

سرمایهگذاری 20 میلیون دلاری در طرحهای گردشگری سنندج

سرمایهگذاری 20 میلیون دلاری در طرحهای گردشگری سنندج
زارعی کوشا گردشگری را کلید توسعه استان عنوان کرد و افزود: استفاده از توان کارشناسان و هنرمندان و همچنین نمادهای بومی در اجرای طرح گردشگری صلوات ...

ظرفیت دستگاهها برای اجرای طرح گردشگری صلوات آباد استفاده شود - مهر

ظرفیت دستگاهها برای اجرای طرح گردشگری صلوات آباد استفاده شود - مهر
۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری اولیه برای طرح گردشگری صلواتآباد سنندج

اجرای طرح گردشگری در صلوات آباد سنندج باسرمایه گذاری۲۰ میلیون دلاری

اجرای طرح گردشگری در صلوات آباد سنندج باسرمایه گذاری۲۰ میلیون دلاری
www.irna.ir › news › ۲۰-میلیون-دلار-سرمایه-گذاری-او...

20 میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه برای طرح گردشگری صلوات ... - همگردی

20 میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه برای طرح گردشگری صلوات ... - همگردی
سنندج - ایرنا - استاندار کردستان گفت: در گام اول ۲۰ میلیون دلار توسط شرکت سرمایهگذار برای اجرای طرح گردشگری منطقه صلواتآباد سنندج هزینه ...

ظرفیت دستگاهها برای اجرای طرح گردشگری صلوات آباد استفاده شود

ظرفیت دستگاهها برای اجرای طرح گردشگری صلوات آباد استفاده شود
تخصیص۲۰

20 میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه برای طرح گردشگری صلوات آباد سنندج

20 میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه برای طرح گردشگری صلوات آباد سنندج
تخصیص۲۰
منبع خبر : iribnews.ir