بازداشت ۲ تن از مسئولان شهرداری شهریار به اتهام ارتشاء

بازداشت ۲ تن از مسئولان شهرداری شهریار به اتهام ارتشاء
دادستان شهریار از بازداشت ۲ تن از مسئولان کنترل نظارت بر ساخت و ساز شهرداری شهریار به اتهام ارتشاء خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir