سخنگوی النجباء: مقاومت عامل نابودی طمع ورزی‌های آمریکا در منطقه

سخنگوی النجباء: مقاومت عامل نابودی طمع ورزی‌های آمریکا در منطقه
نصر الشمری گفت: محور مقاومت اهداف و طمع ورزی‌های آمریکا را در منطقه نابود خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir