تاکنون اقدام به غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نکرده‌ایم

تاکنون اقدام به غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نکرده‌ایم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به خبر پیدا شدن اورانیوم با غنای ۸۴ درصد، با بیان اینکه وجود ذره یا ذرات بالاتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنی‌سازی به معنی تولید با غنای بالای ۶۰ درصد نیست، گفت: تاکنون مبادرت به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکرده‌ایم.

تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - خبرگزاری مهر

تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - خبرگزاری مهر

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم
تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکرده ایم

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - مشرق نیوز

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - مشرق نیوز
تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - خبرگزاری مهر

کمالوندی: تاکنون اورانیوم بالای ۶۰ درصد غنیسازی نکردهایم/اقدام ...

کمالوندی: تاکنون اورانیوم بالای ۶۰ درصد غنیسازی نکردهایم/اقدام ...
www.mehrnews.com › news › تاکنون-اقدام-به-غنی-س...

تاکنون اقدام به غنیسازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - خبرگزاری صدا و سیما

تاکنون اقدام به غنیسازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - خبرگزاری صدا و سیما
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: وجود ذره یا ذرات بالاتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنیسازی به معنی تولید با غنای بالای ۶۰ درصد نیست.

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای 60 درصد نکردهایم

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای 60 درصد نکردهایم
کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنیسازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - شهریاریها

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنیسازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - شهریاریها
www.tasnimnews.com › بین الملل › دیپلماسی ایران

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای 60 درصد نکرده ایم - قطره

کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای 60 درصد نکرده ایم - قطره
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به خبر پیدا شدن اورانیوم با غنای 84 درصد، با بیان اینکه وجود ذره یا ذرات بالاتر از 60 درصد در فرآیند ...

تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم – خبرگزاری مهر

تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم – خبرگزاری مهر
کمالوندی: تاکنون اقدام به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکردهایم - مشرق نیوز
منبع خبر : iribnews.ir