نوآوری در دوران کرونایی

نوآوری در دوران کرونایی
محققان مرکز نوآوری مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، ۳ محصول مرتبط با نیاز مردم در دوران کرونایی را ساختند.
منبع خبر : iribnews.ir