اوقات شرعی چهاردهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی چهاردهم شهریور در سمنان
امروز یکشنبه، چهاردهم شهریور، بیستم و هفتم محرم و پنجم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir