دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور صربستان

دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور صربستان
رئیس جمهوردر دیدار رئیس‌جمهور صربستان گفت :لازمه برقراری صلح و آرامش در دنیا کنار گذاشتن رویکردهای نژادی و فرقه‌ای است.
منبع خبر : iribnews.ir