عوارض مصرف زیاد شکر

عوارض مصرف زیاد شکر
شکر ماده تصفیه‌شده‌ای است که در کارخانه همه ویتامین‌ها، پروتئین و آنزیم‌های آن جدا می‌شود و به‌صورت ماده غلیظ پودری درمی‌آید که مصرف آن مضر است.
منبع خبر : iribnews.ir