ارائه نشدن خارج از نرخ نامه جدید بلیت هواپیما به مراکز فروش

ارائه نشدن خارج از نرخ نامه جدید بلیت هواپیما به مراکز فروش
نرخ بلیت هواپیما بیرون از نرخ نامه جدید به مراکز فروش ارائه نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir