توزیع غذا در میان خانواده‌های بی بضاعت

توزیع غذا در میان خانواده‌های بی بضاعت
در دهه اول محرم از شب سوم شهادت سیدالشهداء تاکنون به صورت روزانه پخت و توزیع غذا در میان خانواده‌های بی بضاعت انجام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir