ایران با روسیه درباره وضعیت افغانستان توافق کرد

ایران با روسیه درباره وضعیت افغانستان توافق کرد
وزیر امور خارجه کشورمان از توافق با روسیه برای صدور بیانیه مشترک در مورد وضعیت افغانستان خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com