دروغ پراکنی رسانه‌های بیگانه

دروغ پراکنی رسانه‌های بیگانه
یارگیری رسانه‌ای شبکه‌های خارجی فارسی زبان در خط دستوری همیشگی، این بار به بهانه مهسا امینی
منبع خبر : iribnews.ir