وزیر اقتصاد: طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولت است

وزیر اقتصاد: طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولت است
وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ شکنی برخی بانک ها در باره طرح مولد سازی گفت : قطعا مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت است
زیرا به تولید منجر خواهد شد

وزیر اقتصاد: طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولت است

وزیر اقتصاد: طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولت است

اقدام مثبت 3 قوه برای مولدسازی داراییهای راکد - کیهان

اقدام مثبت 3 قوه برای مولدسازی داراییهای راکد - کیهان
وزیر اقتصاد: طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولت است

دولت در طرح مولدسازی داراییهای راکد چه هدفی را دنبال می کند؟

دولت در طرح مولدسازی داراییهای راکد چه هدفی را دنبال می کند؟
www.iribnews.ir › اقتصادی › اقتصاد کلان

انتقاد وزیر اقتصاد به نرخ شکنی برخی بانک ها/ خاندوزی: قطعا ...

انتقاد وزیر اقتصاد به نرخ شکنی برخی بانک ها/ خاندوزی: قطعا ...
وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ شکنی برخی بانک ها در باره طرح مولد سازی گفت : قطعا مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت است زیرا به تولید منجر ...

مصوبه مولدسازی فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد ...

مصوبه مولدسازی فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد ...
اقدام مثبت 3 قوه برای مولدسازی داراییهای راکد - کیهان

صفر تا صد مولدسازی داراییهای دولت/مسئولان برای موفقیت این طرح ...

صفر تا صد مولدسازی داراییهای دولت/مسئولان برای موفقیت این طرح ...
kayhan.ir › news › اقدام-مثبت-3-قوه-برای-مولدسازی-دا...

همه چیز درباره هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت - ایسنا

همه چیز درباره هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت - ایسنا
به گزارش شادا، وزیر اقتصاد افزود: خاصیت دیگر مصوبه مولدسازی داراییهای دولت این است که بسیاری از شرکتها و بنگاههای زیانده را نیز ...

مصوبه
منبع خبر : iribnews.ir