پلیس انگلیس در پی تظاهرکنندگان خشن در لندن

پلیس انگلیس در پی تظاهرکنندگان خشن در لندن
در تارنمای پلیس انگلیس، عکس ۱۳ نفر از افرادی را که در برابر سفارت ایران در لندن، اقدام به آشوب‌گری و از فرمان پلیس سرپیچی کردند، منتشر شده است.
منبع خبر : iribnews.ir