خروج ۱۳ کشتی دیگر حامل غلات از بنادر اوکراین

خروج ۱۳ کشتی دیگر حامل غلات از بنادر اوکراین
۱۳ کشتی دیگر حامل غلات اوکراین طی ۳ روز بنادر این کشور را ترک کردند.
منبع خبر : mehrnews.com