پیش بینی دبیرخانه نظارتی به منظور اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان/ هیچ دستگاهی نمی‌تواند از اجرای قانون شانه خالی کند

پیش بینی دبیرخانه نظارتی به منظور اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان/ هیچ دستگاهی نمی‌تواند از اجرای قانون شانه خالی کند
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تشریح ابعاد قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: به این دلیل که برای تمامی مواد این قانون در لایحه بودجه ردیف اعتباری دیده شده، هیچ نهاد و دستگاهی از جمله سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند از اجرای این قانون شانه خالی کند.
منبع خبر : iribnews.ir