پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار
پیش نویس جدید اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مدتی است آماده و نظر سنجی مردمی هم در خصوص آن انجام گرفته است
منبع خبر : iribnews.ir