۶۰ درصد جامعه ۲۷ درصد از گاز کل کشور را مصرف می‌کنند

۶۰ درصد جامعه ۲۷ درصد از گاز کل کشور را مصرف می‌کنند
مسئول تدوین تعرفه‌های شرکت ملی گاز گفت: مشترکین بسیار پرمصرف نزدیک به دو درصد را شامل می‌شوند و ۶ درصد از گاز کل کشور را مصرف می‌کنند و ۶۰ درصد جامعه ۲۷ درصد از گاز کل کشور را مصرف می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir